ไม้กลายเป็นหิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ไม้กลายเป็นหิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านหินขาว หมู่ที่ 15 และบ้านโนนรัง หมู่ที่ 16
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งไม้กลายเป็นหิน ประเมินค่าไม่ได้
การเดินทาง :  การเดินทางมาจากตัวเมืองขอนแก่น เส้นถนนมะลิวัลย์ ทางหลวงหมายเลข 12 ถึงสี่แยกมัญจาคีรี ปากทางเข้าบ้านม่วง ตำบลบ้านทุ่ม ประมาณ 7 กิโลเมตรจะถึงบ้านสาวะถี แล้วขับต่อไปยังบ้านโนนรัง บ้านหินขาว ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :206