ฝายท่ามะนาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายท่ามะนาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนดุงน้อย ม.2 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.71
longitude :  103.26
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวลำห้วยทวนและฝายท่ามะนาว ชุมชนดุงน้อย ม.2 และชุมชนดงแดนเมืองเหนือ/ใต้ ม.3 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง
การเดินทาง :  ชุมชนดุงน้อย ม.2 และชุมชนดงแดนเมืองเหนือ/ใต้ ม.3 ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง

จำนวนผู้เข้าชม :167