หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  056721523
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานทีแหล่งเรียนรู้สร้างขึ้นเพื่อรวบรวม ศิลปะ วัฒนธรรม ประวิติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :536