หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > หอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์(PhetchabunWallExhibition Hall)
หอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์(PhetchabunWallExhibition Hall)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หอนิทรรศน์กำแพงเมืองเพชรบูรณ์(PhetchabunWallExhibition Hall)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สถานทีแหล่งเรียนรู้สร้างขึ้นเพื่อรวบรวม ศิลปะ วัฒนธรรม ประวิติศาสตร์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการ เอกชน และนักท่องเที่ยวได้ศึกษาหาความรู้
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว กรุงเทพ - เพชรบูรณ์ เส้นทางหมายเลข 21 รถโดยสารประจำทาง บริษัทขนส่งจำกัด บริษัทเพชรทัวร์ 02-9362852-66 ,02-29363230

จำนวนผู้เข้าชม :476