หนองน้ำทุ่งนามน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองน้ำทุ่งนามน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.2-ม.7 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.42
longitude :  102.60
รายละเอียด :  เมื่อประมาณ พ.ศ. 2470 หนองน้ำแห่งนี้ มีสภาพเป็นทุ่งกว้าง และมีน้องน้ำอยู่ตรงกลางทุ่งหญ้านั้น ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า หนองน้ำทุ่งนามน และเมื่อปี พ.ศ. 2482 กรมชลประทานได้มาก่อสร้างเขื่อนและประตูระบายน้ำขนาดเล็ก ชื่อว่า ?โครงการสร้างเขื่อนระบายน้ำห้วยหลวง? จึงทำให้มีการขุดลอกทำเป็นคันคูกันน้ำและเก็บกักน้ำจนเต็มบริเวณหนองน้ำและทุ่งกว้างนั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านการเกษตร และเพื่อส่งไปผลิตน้ำประปาในตัวจังหวัดอุดรธานี ต่อมาหนองน้ำทุ่งนามนต์จึงกลายเป็นที่กักเก็บน้ำ และเป็นแหล่งที่ทำมาหากิน ของชุมชนชาวบ้านหัวขัว และหมู่บ้านใกล้เคียงตลอดมา จนปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนบ้านหัวขัว ร่วมกับชาวบ้านได้จัดงานลอยกระทงขึ้น ที่หนองน้ำทุ่งนามนแห่งนี้ ในขณะที่ร่วมลอยกระทง นายจำใด พานทอง ผู้ใหญ่บ้านหัวขัวน้อย หมู่ที่ 7 นายอารีย์ ป้อมสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้านดงมีชัย หมู่ที่ 15 นายวีรัตน์ ศรีทะหาผู้ใหญ่บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 และนายณรงค์ มูลสมบัติ ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 14 ได้มีแนวคิดริเริ่ม ว่าขณะนี้มีเรือหาปลา จำนวนหลายลำ เพื่อทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี การออกกำลังกายทางน้ำ เพื่อห่างไกลยาเสพติด เห็นควรให้มีการนำเรือหาปลา มาแข่งขันพายเรือในแหล่งน้ำแห่งนี้ (ข้อมูลจาก http://www.tnews.co.th/html/content/165789/)
การเดินทาง :  ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 21 กิโลเมตร ถนน ทล. 2263 สายอุดรฯ-สุวรรณ

จำนวนผู้เข้าชม :396