พระธาตุดอยลาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุดอยลาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 บ้านโป่งเกลือ ตำบลดอยลาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สักการะบูชาของประชาชนในพื้นท่ี ตำบลดอยลาน"
การเดินทาง :  "จากสี่แยกแม่กรณ์อำเภอเมืองเชียงราย มาทางถนนเชียงราย - เทิง ถึงบ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยลาน รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร"

จำนวนผู้เข้าชม :2475