วัดหนองหญ้านาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองหญ้านาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 5 ต.หนองไผ่แบน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และอบสมุนไพร นวดแผนโบราณ สมุนไพรรักษาโรค
การเดินทาง :  อยู่หมู่ 5 ต.หนองไผ่แบน

จำนวนผู้เข้าชม :436