ริมคลองฉวาง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ริมคลองฉวาง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ริมคลองฉวาง ตั้งอยู่บริเวณคลองฉวางข้างภูเขาวัดนาสาร เป็นสถานที่พักผ่อนของผู้ที่มาท่องเที่ยวและประชาชนในเมืองนาสาร สามารถลงเล่นน้ำและชมความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบได้ ?คลองฉวาง? มีจุดกำเนิดจากเขาหนอง ที่มีระดับความสูง 1,530 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ไหลลงมาจากยอดเขาด้านทิศใต้มารวมกับลำน้ำสายอื่นกลายเป็นคลองฉวาง ไหลผ่านท้องที่ต่างๆ ได้แก่ ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลลำพูน ตำบลนาสาร (เขตเทศบาลเมืองนาสาร) ตำบลน้ำพุ และตำบลท่าชี
การเดินทาง :  จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามเส้นทางถนนสาย 4009 ถึงถนนชลประทานใต้ในตำบลนาสาร 46 นาที (41.1 กม.) - Head southeast on ถนนดอนนก 1.5 km - Turn right onto ถนนชนเกษม 2.5 km - Continue onto Route 4009 9.5 km - Keep right to stay on Route 4009 27.5 km

จำนวนผู้เข้าชม :153