ภูนาเพีย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูนาเพีย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสร้างแข้ ม.10
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043019816
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์
การเดินทาง :  รถยนต์และจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :276