ภูผาเพชร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูผาเพชร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านสร้างแข้
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  043019816
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและอนุรักษ์
การเดินทาง :  รถยนต์ และจักรยานยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :297