หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เมืองตราด > ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน้านเปร็ดใน
ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน้านเปร็ดใน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน้านเปร็ดใน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเปร็ดใน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  มีสะพานทางเดินทางบ้านเปร็ดใน เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมธรรมชาติของป่าชายเลนได้ (องค์การบริหารส่วนตำบลห้วงน้ำขาว ได้ขอสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดตราด)
การเดินทาง :  เข้าทางซุ้มประตูบ้านเปร็ดใน

จำนวนผู้เข้าชม :509