ภูถ้ำพระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูถ้ำพระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านภูผ่าหอม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยงทางธรรม เป็นจุดชมวิวบนเขา
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบทสาย นาคำน้อย - ภูล้อม (ทางหลวงชนบท 4007 ) ถึงวัดภูผาหอมถาวราราม ทางเดินเท้า 1000 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :293