วัดพันธวิชา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพันธวิชา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านภักดีเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดภักดีเจริญรวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ไร่ 2 งานเมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้แต่งตั้งพระอธิการปรีชา กมโร เป็นเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบัน และเลื่อนสมนศักดิ์เป็นพระครูประดิษฐ์ปัญญคุณเมื่อปี พ.ศ. 2550 ได้ก่อสร้างกุฏิกตัญญูขึ้นเป็นกุฏิหลังไม้ครึ่งปูน ทั้งหลังสร้างด้วยไม้ประดู่ มีผู้บริจาคไม้หลายครอบครัว ชาวบ้านร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาทั่วทุกทิศ จนการก่อสร้างกุฏิแล้วเสร็จ และมีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันเมื่อปี พ.ศ. 2554 ได้ก่อสร้างกุฏิพระสงค์ ศาลาปฏิบัติธรรม ห้องน้ำ และรั้วรอบกำแพงวัด งบประมาณในการก่อสร้างได้มาจากเจ้าภาพกฐินผ้าป่ามาจากจังหวัดหนองคาย ญาติโยมที่ศรัทธานับถือ พระครูนวล หรือพระราชรัตนาลงกรณ์ ท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย อันที่ที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส ที่ชาวหนองคายและชาวลาวเคารพนับถือ รวมทั้งจังหวัดอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง เจ้าคณะจังหวัดหนองคายในปัจจุบัน ซึ่งพระราชรัตนาลงกรณ์ เป็นคนบ้านภักดีเจริญ และเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์เขียน ถาวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดพันธวิชา เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้อันเชิญหลวงพ่อพระใสจำลองมาประดิษฐาน ณ วัดพันธวิชา หมู่ที่ 5 บ้านภักดีเจริญ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
การเดินทาง :  ถนนสายบ้านโคกจักจั่น-ดงสี ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงบ้านภักดีเจริญ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :290