พระธาตุยาคู

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุยาคู
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเสมา หมู่ ต.หนองแปน - บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2,16 ต.กมลาไสย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.32
longitude :  103.52
รายละเอียด :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนาธรรม เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดี ตั้งอยุ่ในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแปนติดกับพื้นที่บ้านข้าวหลาม ตำบลกมลาไสย
การเดินทาง :  เส้นทาง กาฬสินธุ์-กมลาไสย, กลาไสย-มหาสารคาม

จำนวนผู้เข้าชม :340