ผานับดาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ผานับดาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านราษฎร์ประสาน หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  5.94
longitude :  101.73
รายละเอียด :  เป็นสถานที่สำหรับชมทะเลหมอก และดูดาว
การเดินทาง :  เดินเท้า ระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร หรือใช้รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ

จำนวนผู้เข้าชม :277