วัดตะโคง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดตะโคง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 บ้านตะโคง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด้าน จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.08
longitude :  103.18
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  ใช้ถนนสาย บุรีรัมยื - สตึก ระยะทางห่างจากตังเมืองบุรีรัมยฺประมาณ 15 กิโลเมตร ใช้เวลา ประมาณ 15 นาที

จำนวนผู้เข้าชม :462