วัดกระดึงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดกระดึงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 บ้านกระดึง ตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด้าน จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.10
longitude :  103.17
รายละเอียด :  วัดกระดึงทองเป็นวัดสายปฏิบัติ(วัดป่า)มีหลวงปู่เหลือง ฉันทคโม เป้นเจ้าอาวาส
การเดินทาง :  ใช้เวลา 17 นาทีในการเดินทาง โดยสายถนนสายบุรีรัมย์ - สตึก

จำนวนผู้เข้าชม :462