น้ำตกเกาฟุ๊

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเกาฟุ๊
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านห้วยหก อำเภองาว จังหวัดลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางจาก หมู่ที่ 2 ผ่านหล่มภูเขียวเข้าไปอีกประมาณ 25 กิโลเมตร อยู่ในเขตของ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยหก ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง

จำนวนผู้เข้าชม :606