วัดเตาเหล็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเตาเหล็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โบสถ์มหาอุต หรือโบสถ์หลังเก่า สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นศิลปะล้านช้าง สร้างโดยชาวลาว ภายในประดิษฐานพระทศพลศรีวโรดม หรือหลวงพ่อหลวง ผนังโบสถ์ด้านในฝั่งขวาเป็นภาพวาดประวัติการสร้างหมู่บ้าน เป็นการตามทัพเสด็จของชาวลาวพวน ส่วนฝั่งซ้ายเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน มีการสร้างบ้าน สร้างวัด แต่เห็นไม่ชัดเจนเนื่องจากเคยมีการฉาบปูนทับไว้ จะมาเห็นภาพอีกครั้งเมื่อกรมศิลปากรมาบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2555 ส่วนผนังด้านนอกเป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า และพระเวสสันดรอยู่รอบโบสถ์
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :441