วัดท่าเกวียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดท่าเกวียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 6 ต.คลองข่อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งรวมจิตใจของชาวบ้านตำบลคลองข่อย
การเดินทาง :  เดินทางมาถนน 345 เข้าซอย รร.สารสาสน์ราชพฤกษ์

จำนวนผู้เข้าชม :477