วัดเขาแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเขาแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านเขาแก้ว ตำบลนาเมืองเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเขาแก้ว ได้คัดเลือกให้เป็นอุทยานการศึกษาในวัด ประจำปี 2546 จากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมการศาสนา มีโรงเรียนในเขตตำบลนาเมืองเพชร พื้นที่ใกล้เคียง และในจังหวัดตรัง นำนักเรียนเข้ามาอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวัดเขาแก้ว เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนได้มีคุณธรรมประจำใจ
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดตรัง มายังวัดเขาแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลนาเมืองเพชร ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :142