สิมวัดสระทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สิมวัดสระทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านบัว ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  บ้านบัว เป็นชุมชนเก่าแก่ โดยพ่อใหญ่ขุนสีวอ, พ่อใหญ่โคตรวงศ์, พ่อใหญ่โคตะ, พ่อใหญ่แป และพ่อใหญ่กุน ได้อพยพลูกหลานจากบ้านโน้นเค้า (ปัจจุบัน คือ วัดป่ามัญจาคีรี) หนีโรคระบาดและการขาดแคลนน้ำบริโภค มาตั้งถิ่นฐานอยู่ริมสระบัวที่มีดอกบัวสวยงามอยู่เต็มหนอง ทำให้ตั้งชื่อว่า ?บ้านบัว? และได้สร้าง ?สิม? หรือ ?โบสถ์? ขึ้น ถือเป็นสิมแห่งแรกของดินแดนแถบนี้ พร้อมอัญเชิญพระพุทธรูปหินทรายแดง มีน้ำหนักมาก และเป็นศิลปะอีสานบริสุทธิ์ที่หาดูได้ยากมาเป็นพระประธานประดิษฐานคู่กัน ?สิม? เป็นคำเรียกโบสถ์หลังเล็กๆ แบบโบราณ มีเอกลักษณ์ คือ ลวดลายที่อยู่ภายนอก มักเป็นงานนูนต่ำ ใช้สีเพียง 2 ? 3 สี ในการระบาย ลักษณะงานฝีมือดูเรียบง่ายตามยุคสมัยนั้น วัดสระทอง (บ้านบัว) มีสิม (โบสถ์) อายุ 175 ปี ฝีมือช่างพื้นบ้านเป็นสิมทึบ ก่ออิฐถือปูน มีประตูเข้าออกด้านเดียว เจาะซุ้มหน้าต่างด้านข้าง เมื่อทรุดโทรมลงชาวบ้านได้ร่วมกันซ่อมแซมด้วยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยขอนแก่นและกรมศิลปากร โดยรักษารูปแบบและศิลปะพื้นบ้านอีสานไว้ ส่วนที่โดดเด่นของสิมคือผนังตกแต่งด้วยงานปูนปั้นนูนต่ำ รูปคนขี่ช้าง รูปฉัตร 3 ชั้น เทวดา ดอกไม้รูปช้างมีสัปคับและคนขี่ช้าง หลังคาทรงจั่วชั้นเดียวมุงกระเบื้องซีเมนต์หางว่าว มีปีกนกยื่นคลุมตลอด เชิงชายฉลุไม้เป็นลายฟันปลาโดยรอบ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนสิมวัดสระทอง (บ้านบัว) เป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อปี 2544 และเมื่อ พ.ศ. 2545 ?สิม? หรือ โบสถ์? ของวัดสระทองบ้านบัว ได้รับรางวัลอาคารทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์มรดกและวัฒนธรรมแห่งเอเชียแปซิฟิก จากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ถนนเส้นหน้าโรงพยาบาลมัญจาคีรี ตรงไปประมาณ 3.7 กิโลเมตร ถึงบ้านบัว เลี้ยวซ้ายถึงวัดสระทอง ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

จำนวนผู้เข้าชม :332