วัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  16.97
longitude :  104.54
รายละเอียด :  ศาลาการเปรียญ วัดฟ้าขื่นสุวรรณตูมภา เป็นสถาปัตยกรรมพื้นบ้านในรูปแบบของล้านช้าง
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บ้านนาคู่กลาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู่ ห่างจากอำเภอนาแก 8 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :346