หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > จุน > โบราณสถานพระธาตุตำหนักธรรม
โบราณสถานพระธาตุตำหนักธรรม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โบราณสถานพระธาตุตำหนักธรรม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านห้วยยางขามเหนือ หมู่ที่ 4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุตำหนักธรรม ตั้งอยู่ที่ดินสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยยางขามเหนือ ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไม่ปรากฏหลักฐานเป็นอักษรว่าสร้างมาแต่สมัยใด แต่จะเทียบหลักฐานของซากโบราณสถานและวัตถุโบราณที่พบบริเวณนี้แล้วจะถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นร่วมสมัยกับเมืองลอและเมืองโบราณในหลาย ๆ แห่งในจังหวัดพะเยา จากคำบอกเล่าผู้ที่เคยพบเห็นมาก่อนว่า ลักษณะขององค์พระธาตุเจดีย์จะเป็นรูปทรงแบบศิลปะของเชียงแสน และองค์พระพุทธรูปที่เป็นแบบหินทรายศิลปะช่างพะเยา อันได้รับอิทธิพลจากศิลปะอินเดีย ที่ผ่านเข้ามาทางพม่าอีกที่หนึ่ง ซึ่งมีพบมากมายทั้งที่เป็นองค์เล็กและองค์ใหญ่ ซึ่งจะอยู่ในราวพุทธสตวรรษที่ 18 ลักษณะสภาพของวดโบราณของที่ตั้ง องค์พระธาตุประจำตำบลห้วยยางขามปัจจุบันนี้นั้นมีการจัดรูปแบบอันงดงามตามแบบโบราณล้านนา โดยจะแบ่งเป็น 2 เขต ได้แก่ 1. เขตพุทธวาส อันประกอบด้วยพระวิหารและองค์พระธาตุเจ้าเจดีย์ล้อมด้วยกำแพงแก้วและมีสุ้มเดินเข้าออก 2 ทิศ คือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ภายในบริเวณปูด้วยก้อนอิฐเต็มหมดอิฐบางก้อนลงน้ำเคลือบสวยงามมาก 2. เขตสิมาวาส อันมีอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก จะมีหมู่กุฎิพระสงฆ์ ด้านเหนือจะมีหอระฆัง ? หอกลอง แต่ละอย่างจะก่อข้างด้วยก้อนอิฐ ฐานล่างของเสาวิหารจะเป็นหินทรายแกะมุงหลังคาด้วยดินสอ
การเดินทาง :  ถนนสายจุน-เชียงคำ เลี้ยวเข้าซอยข้างโรงเรียนบ้านยางขาม ตรงไป

จำนวนผู้เข้าชม :414