บึงบัวแดงแก่งพฤาชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงบัวแดงแก่งพฤาชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านบึง-บ้านแก่งพฤาชัย ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.75
longitude :  103.67
รายละเอียด :  บึงบัวแดงแก่งพฤาชัย ตั้งอยู่ระหว่าง 3 หมู่บ้าน คือบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 5 บ้านแก่งพฤาชัยหมู่ที่ 7 และบ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลหมูม่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นจำนวน 840 ไร่
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ จากจังหวัดกาฬสินธุ์ 53 กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ จากอำเภอสมเด็จ 11 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :299