หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > งาว > หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่ากระเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ)
หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่ากระเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชาวเขา (ชนเผ่ากระเหรี่ยง หรือ ปกาเกอะญอ)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านแม่ฮ่าง ต.นาแก อ.งาว จ.ลำปาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านแม่ฮ่าง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ชมการดำเนินวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนบุคคล ระยะทางห่างจากที่ว่าการทำเภองาว 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :531