เขื่อนหัวนา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนหัวนา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านกอกหมู่ 7 ต.หนองแก้ว อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้ำมูล กักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีถนนออกกำลังกาย ลานออกกำลังกาย ยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินจะสวยงาม
การเดินทาง :  ใช้ถนนหมายเลย 226 ศรีสะเกษ-อุบล ถ้าเดินทางมาจากจังหวัดศรีสะเกษให้เลี้ยวซ้ายปากทางเข้าหมู่บ้านบ้านท่าลาด เข้าไปตามทางประมาณ 1 กิโลเมตรก็ถึงเขื่อนหัวนา

จำนวนผู้เข้าชม :537