วัดปางอั้น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปางอั้น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  31 หมู่ 1 ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดปางอั้น ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นมัสการหลวงพ่อโสธร ตั้งสมาธิ อฐิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สุ่ความสำเร็จในชีวิต คิดสิ่งใดสมดั่งใจปรารถนาทุกประการ กราบไหว้ พระอธิการพิศาล ธัมมทิโป เจ้าอาวาส (มงฟอร์ต รุ่น 2511)
การเดินทาง :  47 กิโลเมตร จากเชียงใหม่ เส้นทางหลวง เชียงใหม่-เชียงราย (ซ้ายมือ)

จำนวนผู้เข้าชม :849