หน้าแรก > ภาคกลาง > นนทบุรี > บางบัวทอง > สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จักสานต้นกระจูดไทย
สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จักสานต้นกระจูดไทย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์จักสานต้นกระจูดไทย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  90/147 หมู่ 3 ซอย 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กระจูดไทยเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากต้นกระจูดในรูปแบบเครื่องจักสาน และการตัดเย็บผลิตภัณฑ์กับวัสดุอื่นผสมผสานความทันสมัย เพื่อเป็นของใช้ ของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก ตะกร้าบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ วัสดุตกแต่งภายใน ของใช้ภายในโรงแรม ฯลฯ โดยใช้วัสดุธรรมชาติ เส้นใยจากกระจูดพืชตามธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้ ซึ่งกระจูดเมื่อนำมาผึ่งแดดให้แห้งจะมีคุณสมบัติเป็นเส้นใยที่เหนียว สามารถนำมาทำงานหัตถกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ
การเดินทาง :  90/147 หมู่ 3 ซอย 4 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

จำนวนผู้เข้าชม :347