เฮือนคำแสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เฮือนคำแสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  251 หมู่ 4 บ้านวังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เฮือนคำแสน" เป็นหอศิลป์ขนาดเล็ก ภายในจัดแสดงศิลปะหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆและที่โดดเด่น คือ งานแกะสลักแนวพุทธศิลป์ จากช่างฝิมือท้องถิ่นที่งดงาม มีเอกลักษณ์ จากแนวคิดที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาฝิมือช่างพื้นบ้านให้คงอยู่และสืบทอด
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :774