หนองไชยวาน บ้านดอนแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หนองไชยวาน บ้านดอนแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านดอนแดง หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.65
longitude :  104.17
รายละเอียด :  เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทางธรรมชาติ เนื่องจากมี ต้นไชยวาน เป็นพืชที่สามารถขึ้นได้ในพื้นที่น้ำท่วมขังตลอดเวลา มีหญ้าขี้สนมที่เกาะกันเป็นแพหนาแน่น มีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงขึ้นด้านบน ชาวบ้านสามารถนำมาทำเป็นข้าวต้มผัด รับประทานได้
การเดินทาง :  ใช้รถยนต์ส่วนตัวจะสะดวกที่สุด เนื่องจากไม่มีรถประจำทางผ่าน

จำนวนผู้เข้าชม :362