วัดวังเคียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดวังเคียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.ปากกาง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดที่กล่าวถึงตำนานเจ้าแม่ตะเคียนทอง
การเดินทาง :  ห่างจากตัวอำเภอ 4.5 กม.

จำนวนผู้เข้าชม :354