ดอย 360 องศา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ดอย 360 องศา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.25
longitude :  98.18
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถจากหมู่บ้านแม่โถประมาณ 5 กิโลเมตรและเดินทางด้วยเท้าประมาณ 800 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :747