เขากาโรส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขากาโรส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 บ้านควนโอ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  8.27
longitude :  98.73
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงทะเล ภาพเขียนบนผนังถ้ำ ธรรมชาติป่าโกงกาง
การเดินทาง :  จากอ่าวลึก ประมาณ 15 ก.ม. จากเมืองกระบี่ประมาณ 35 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :101