วัดคงคาเลียบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคงคาเลียบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดคาเลียบ หมู่ที่ 14 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคงคาเลียบ  สังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย  มีเนื้อที่ตั้งวัด 12 ไร่ 2 งาน 93 ตารางวา              วัดคงคาเลียบ เริ่มสร้างวัด นายไข่ แก้วงาม ได้บริจาคที่ดินถวาย หลวงพ่อเฟื่อง เมื่อ พ.ศ. 2487 ต่อมากำนันเรียง ทิพย์มณี ขออนุญาตสร้างวัดเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2512 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศตั้งเป็นวัด วันที่ 22 ตุลาคม 2516 
การเดินทาง :  วัดคงคาเลียบ อยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ ประมาณ 7 กิโลเมตร การเดินทาง สามารถทำได้ โดยขับรถออกจากเมืองหาดใหญ่ ไปทางบิ๊กซี ลพบุรีราเมศ.

จำนวนผู้เข้าชม :355