นาขั้นบันได

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นาขั้นบันได
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  บ้านนางแลใน ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  การทำนาขั้นบันได นิยมทำกันบนพื้นเขา โดยการขุดปรับพื้นที่ดิน ให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก ถือเป็นสถานที่ชมความงามตามการดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตของชาวเขาบ้านนางแลใน ที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาค้นหานาข้าวที่ลัดเลาะตามไหล่เขา ก่อนจะได้เห็นภาพนาขั้นบันไดได้ ต้องเดินหรือปั่นจักรยานตามเส้นทางน้ำตกนางแล
การเดินทาง :  เดินเท้า รถจักรยาน รถมอเตอร์ไซต์

จำนวนผู้เข้าชม :2421