วัดปากบ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดปากบ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ตำบลชัยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ มีโบสถ์ไม้ที่มีความสวยงามเป็นอย่างมาก
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล ประมาณ 5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :564