วัดมหาธาตุ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดมหาธาตุ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดมหาธาตุ เดิมเรียกว่าวัดหัวเมือง หรือวัดศีรษะเมือง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย ในเขตเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี ถนนหน้าพระลาน คู่เมืองสรรคบุรีมาแต่อดีต กรมศิลปากร ได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2478 มีพระอุโบสถ แบ่งออกเป็น 7 ห้อง มีพะไลด้านหน้า และด้านหลัง มีพระพุทธรูปนั่ง 2 องค์ ก่อด้วยอิฐถือปูน ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ หลังคาแบบซ้อน 2 ชั้น ของเดิมน่าจะเป็นมุขมีผนังและหลังคาลดชั้น มีหน้าต่างด้านหน้าคล้ายมุขเด็จ แต่ยังคงรักษาประตูทางเข้าด้านหน้า 2 ข้างพะไลไว้ตามเดิม โดยภายในวัดยังมีโบราณสถานอีกมากมาย อาทิ เช่น พระปรางทรงยอดกลีบมะเฟือง วิหารวัดมหาธาตุ หลวงพ่อหมอ หรือหลวงพ่อหลักเมือง
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :391