วัดพระยาแพรก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพระยาแพรก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.05
longitude :  100.16
รายละเอียด :  เป็นวัดร้างตั้งอยู่ติดกับวัดมหาธาตุ มีโบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีย์ก่ออิฐถือปูนรูปแปดเหลี่ยมทรงสูง สมัยอยุธยาตอนต้น ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากร ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :405