อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว บ้านผือ หมู่ 5 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.29
longitude :  103.84
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2508 โดยสร้างกั้นลำห้วยแก้ว มีความจุน้ำได้ 5,000,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้ประโยชน์ในการเกษตร เนื้อที่ 6,000 ไร่ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ ปัจจุบันได้บริการน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค 2 อำเภอ คือ อำเภอรัตนบุรีและอำเภอสนม
การเดินทาง :  ตั้งอยู่บ้านผือใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ห่างจากตัวอำเภอรัตนบุรี ประมาณ 3 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ตามเส้นทางอำเภอรัตนบุรี กับอำเภอศีขรภูมิ

จำนวนผู้เข้าชม :97