คลองสุนัขหอน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  คลองสุนัขหอน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  คลองสุนัขหอน เป็นเส้นทางคมนาคมสายประวัติศาสตร์ที่ใช้เดินทางติดต่อกับหัวเมืองต่าง ๆ เช่น สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี ที่ยังคงไว้ซึ่งทรัพยากรทางธรรมชาติ และวิถีชีวิตชาวบ้าน โดยมีจุดเด่นที่ ?หิ้งห้อย? สัตว์ตัวน้อยที่ส่องแสงวิบวับในยามค่ำคืน
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง ? บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :589