หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > หมู่บ้านชาวประมงกระซ้าขาว
หมู่บ้านชาวประมงกระซ้าขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชาวประมงกระซ้าขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 9 บ้านกระซ้าขาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่บ้านชาวประมงกระซ้าขาว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านบ่อ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร เป็นพื้นที่ที่อยู่ทางทิศใต้ติดทะเลอ่าวไทยตอนบนเรียกว่า อ่าว ก.ไก่ มีพื้นที่ติดชายทะเลด้านหน้าประมาณ 1,600 เมตร เหมาะสมกับการทำประมงชายฝั่งซึงยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชนประกอบอาชีพด้านประมง มีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติป่าชายเลน มีทรัพยากรอาหารทะเล มีสินค้า OTOP คือ กะปิ มีสภาพแวดล้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงวัฒนธรรม เส้นทางเข้าสู่หมู่บ้านกระซ้าขาว หมู่ที่ 9 การเดินทางโดยรถยนต์ มีสภาพแวดล้อมเป็นป่าชายเลน เป็นไม้โกงกาง ไม้แสม และไม้ป่าเบญจพรรณ ทางทะเลอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ มีเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ตำบลบางหญ้าแพรกและตำบลบางกระเจ้า และตำบลท่าฉลอมได้
การเดินทาง :  โดยสารโดยรถยนต์ส่วนตัว จากจังหวัดสมุทรสาครถึงตำบลบ้านบ่อ ถนนพระราม 2 (ธนบุรี - ปากท่อ) โดยสารโดยรถเมล์ สายบ้านบ่อ - มหาชัย โดยสารโดยรถไฟ สายแม่กลอง - บ้านแหลม

จำนวนผู้เข้าชม :654