พุทธมณฑลเชียงใหม่

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธมณฑลเชียงใหม่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  26 กิโลเมตร จากเชียงใหม่ เส้นทางหลวง เชียงใหม่-เชียงราย (ซ้ายมือ)
การเดินทาง :  26 กิโลเมตร จากเชียงใหม่ เส้นทางหลวง เชียงใหม่-เชียงราย (ซ้ายมือ)

จำนวนผู้เข้าชม :826