วัดหลวงพ่อโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหลวงพ่อโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืงอกำแพงเพชร ถนนสายหนองปลิง - ท่าคูณ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :629