หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร > กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าไม้แดงใต้ (กลุ่มกระยาสารทกล้วยไข่)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าไม้แดงใต้ (กลุ่มกระยาสารทกล้วยไข่)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าไม้แดงใต้ (กลุ่มกระยาสารทกล้วยไข่)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านท่าไม้แดงใต้ 23/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มแม่ม้านเกษตรกรบ้านท่าไม้แดง หมู่ที่ 8ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP คือ กระยาสารทกล้วยไข่
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เส้นทางสายหลนองปลิง-ท่าคูณ ระยะทางประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :612