หน้าแรก > ภาคเหนือ > กำแพงเพชร > เมืองกำแพงเพชร > กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะน้ำโจน (กลุ่มกล้วยกวนตองแก้ว)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะน้ำโจน (กลุ่มกล้วยกวนตองแก้ว)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะน้ำโจน (กลุ่มกล้วยกวนตองแก้ว)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ช้อปปิ้ง
สถานที่ตั้ง :  บ้านเกาะน้ำโจน 52/3 หมู่ที่ 4 ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเกาะน้ำโจน กลุ่มกล้วยกวนตองแก้ว เป็นสถานที่จำหน่ายสินค้า OTOP ของตำบลลานดอกไม้
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอเมือง เส้นทางสายหนองปลิง - ท่าคูณ ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :587