อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ตั้งอยู่บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง สร้างเสร็จเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 เป็นสถานที่มีทิวทัศน์สวยงาม เป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจ ออกกำลังกาย และชื่นชมกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์ จุดเด่นอยู่ที่เกาะแก้วเบญจรัตน์ ซึ่งตั้งอยู่กลางน้ำ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2545 ภายในเกาะมีอนุสรณ์เจ้าเมืองต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ พระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ ที่เป็นที่กราบไหว้สักการะและยึดเหนียวจิตใจของคนในท้องถิ่น และมีศาลาที่นั่งพักผ่อน มีต้นไม้ดอกไม้ร่มรื่นเย็นสบาย และรอบๆอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบล้อมรอบด้วยภูเขาลูกน้อยใหญ่ ที่อุดมสมบูรณ์ เขียวขจี มองดูสวยงาม และนอกจากนี้ยังมีสะพานมาประณีตที่ใช้ข้ามไปยังเกาะซึ่งมี นายชัยรัตน์ มาประณีต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการไปแล้ว) ได้จัดหางบประมาณเพื่อก่อสร้างสะพานมาประณีต ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 10 ล้านบาท อีกทั้งยังมี นายบุญมา ? นางไพเราะ พึ่งทอง คหบดี ร่วมกับพ่อค้า ประชาชน ภายในตำบลแซงบาดาล เขตอำเภอสมเด็จ และจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ร่วมกันบริจาคก่อสร้างในครั้งนี้ด้วย ก็เป็นอีกจุดที่เหมาะกับการชมวิวทิวทัศน์ เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น ? พระอาทิตย์ตก ที่ได้บรรยากาศที่สวยงามไม่แพ้ ที่ไหนๆ ชมธรรมชาติที่สวยงามที่เป็นธรรมชาติสร้างขึ้นเอง เช่น ภูเข า ลำธาร น้ำไหล น้ำตก ป่าเขียวขจี ท้องทุ่งนาที่ราบ ได้เห็นถึงความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย มีความสัมพันธ์ระหว่างบ้านต่อบ้านอย่างแนบแน่น และยังได้เรียนรู้ วิถีชีวิต การเลี้ยงชีพของคนในชุมชน เช่น การหาของป่า ได้แก่ การหาหน่อไม้ การเก็บเห็ด การเก็บผักหวาน การหาปลา การเลี้ยงปลา การทำนา เป็นต้น
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ ตั้งอยู่บ้านเหล่าภูพาน หมู่ที่ 4 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ห่างจากอำเภอสมเด็จประมาณ 23 กิโลเมตร ไปทางทิศเหนือ ไปตามถนนสาย กาฬสินธุ์ - สกลนคร ถึงบ้านกอกแล้วเลี้ยวซ้าย ผ่านบ้านมหาไชย บ้านโคกกว้าง ถึงบ้านเหล่าภูพาน รวมระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร หรือ จะนั่งรถโดยสารประจำทาง สายบ้านเหล่าภูพาน - สมเด็จ ก็ได้

จำนวนผู้เข้าชม :316