บึงเสนาท

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บึงเสนาท
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตำบลึบงเสนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.73
longitude :  100.14
รายละเอียด :  สถานที่ท่องดที่ยวทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :492