หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > เมืองสุรินทร์ > มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.87
longitude :  103.48
รายละเอียด :  ตลาดน้ำราชมงคลแห่งนี้ทางกองกำลังสุรนารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นในบริเวณของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ตัวเมือง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาเยือนจังหวัดสุรินทร์ในอนาคต และเพื่อส่งเสริมความเจริญในเรื่องของการท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดโดยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนตลาดน้ำแห่งนี้ จะมีเส้นทางให้ปั่นจักรยาน,จุดพักผ่อนหย่อนใจ, ร้านอาหาร, ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ จักรยานน้ำ ล่องเรือคายัค,มีพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆ รองรับนักท่องเที่ยว และยังจะได้เยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, เที่ยวชมตลาดน้ำราชมงคล, สักการะหลวงปู่ดูลย์ อตุโล, ล่องแพตามลำน้ำห้วยเสนง (ห้วยสะเหน่ง) ชมธรรมชาติ, ปั่นจักรยานตามเส้นทางธรรมชาติ, ชมเกาะเสด็จประพาส, และชมทิวทัศน์ที่สวยงามบริเวณอ่างน้ำตา ชมดอกบัวแดที่สวยสดตลอดเส้นทางริมอ่างน้ำ
การเดินทาง :  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จำนวนผู้เข้าชม :464