พระธาตุสิมมา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระธาตุสิมมา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านตาล
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระธาตุสิมมาเป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านตาล ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นพระธาตุที่ประชาชนให้ความเคารพบูชา โดยมีการจัดงานนมัสการพระธาตุสืมมาขึ้นทุกปี
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากอำเภอท่าอุเทนประมาณ 7 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :326